• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

[FIFA Online] Để hoàn thành nhiệm vụ giao dịch với máy

Nhiệm vụ giao dịch với máy bao gồm: giao dịch nhận EP và giá trị cầu thủ sẽ mang đến cho HLV một số EP cùng nhiều vật phẩm giá trị. Tuy nhiên để hoàn thành, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào may...