• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

[Hearthstone] Japanese Priest - Kiểm soát bàn đấu theo phong cách Nhật Bản

Không giống với phong cách “chôm chỉa” và dụ đối thủ ra nhiều quân lính để xoá sổ bằng Auchenai như thường thấy. Japanese Priest của TaikiM13 là một luồng gió mới, một Priest kiểm soát nhịp độ trận...