• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

[LMHT] Những con mắt "chí mạng" nhất LCS Mùa Hè 2015

Cuộc sống của những con mắt chưa bao giờ thê thảm đến vậy. Chúng bị quăng quật khắp mọi nơi và chẳng bao giờ được chú tâm đén. Những con mắt không bao giờ được cảm ơn, và mỗi khi bị phá thì khán giả...