• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

[Dota 2] 3 điều chúng ta rút ra được sau The Summit 3

The Summit 3  đã kết thúc sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, sự lên ngôi của Team Secret là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng chúng ta đã rút ra được điều gì sau giải đấu LAN đầu tiên từ khi ra mắt phiên bản...