• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

[LMHT] YellOwStaR: "Với Fnatic, thắng vất vả thì cũng chẳng khác gì thua"

Nhắc đến Fnatic, hầu hết đều ngay lập tức nghĩ đến Huni rồi Febiven, không thì cũng là Rekkles. Rất nhiều người quên đi rừng, vẫn còn đó một người đội trưởng thầm lặng, Kim “YellOwStaR” Bora.