• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

[Dota 2] Cast: "Tôi thấy không còn lý do gì để gắn bó với Rave"

Mark "Cast" Pilar, thành viên hiện tại của MSI-EvoGT và cũng là cựu thành viên của Rave vừa có buổi nói chuyện với Gosugamers về những khoảng khắc dậy sóng cuổi cùng bên đội Rave sau khi kết thúc vị...